Thông tin mùa dịch

Trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường, THĐB khuyến nghị khách hàng sử dụng chức năng thanh toán và đặt hàng online

Để tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách hàng trong mùa dịch, tại các địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội, chúng tôi khuyến khích thanh toán online nhằm hạn chế tiếp xúc và ưu tiên sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, khách hàng có thể chủ động theo dõi trạng thái đơn hàng trên website của chúng tôi