Chỉ duy nhất tại Tin học Đông Băc khi mua PC THĐB
Nhận ngay 1 trong 2 gói quà tặng khi mua PC Homework
Nhận ngay 1 trong 2 gói quà tặng khi mua PC Tầm Trung
Nhận ngay 1 trong 2 gói quà tặng khi mua PC Cao Cấp